Certifikater

 
 
 
 
 
 
 

Specielmaskiner

Maskinbygning

Produktudvikling sker ikke blot på vor kontor og tegnestue,  men i stor grad  på kundens eget område, reelt er det her specielle forhold bemærkes og eventuelle faldgruber forebygges.

Belyse kundens ønske og forventninger.
Problemstillinger og erfaringsmateriale granskes,  slutmål og tidshorisont fastlægges.

Vi lytter naturligvis til kundens egne erfaringer.

Leverancens omfang aftales, herunder ønskede komponent typer. Der kan være tale om forprojekt med tilhørende udvikling og forsøg.

Konstruktion
Tidsplan udarbejdes, fastlægge omfanget af dokumentationen i.h.t. ønske og kravspecifikation.
Sikkerhed og risikovurdering,  layout udføres til godkendelse, komponentvalg fastlægges, detailkonstruktion og arbejdstegninger udarbejdes.
AutoCad og Inventor  anvendes i udviklings og konstruktionsarbejdet.

Fremstilling
Veluddannede fagfolk med mange års erfaring og opdaterede svejsecertifikater. De udfører arbejdet i nye og moderne maskinhal.

Maskindele og automatikkomponenter monteres og afprøves i samarbejde med tilknyttet el og styringsteknikker. 

Maskinerne afprøves i.h.t. specifikationerne og klargøres til levering.

Montering
Opstilling og montering hos kunden/brugeren udføres af vore dygtige montører, under hensyntagen til stedlige forhold. Er der tale om rejsearbejde udføres dette efter nærmere aftale.

Service/Vedligeholdelse
Service- en vigtig faktor som vi tilbyder på gunstige vilkår.


Se udvlag af specielmaksiner her

Højre